GYIK

Milyen termékek fordulnak elő a Zöld Pénzügyi Termékkeresőben?

Zöld befektetési alapok
A zöld befektetési alapok azok a pénzügyi termékek, amelyek jellemzően olyan értékpapírokba (pl.: részvények, kötvények) fektetnek, amelyek kibocsátói (vállalatok) klímaváltozással, környezeti degradáció csökkentésével, egyéb fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységet végeznek, vagy igyekeznek környezeti és társadalmi szempontoknak megfelelni. Bővebben a befektetési alapokról, mint pénzügyi termékekről itt tájékozódhat: https://www.bamosz.hu/web/amit-az-alapokrol-tudni-kell

Zöld befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
A zöld befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, vagy más néven unit-linked biztosítás, egyszerre valósít meg biztosítási és megtakarítási célt, miközben utóbbit környezeti és társadalmi szempontok szerint, vagy akár fenntartható befektetésekkel valósítja meg. A biztosító a biztosítási szerződés díjának befektetésre kerülő részét az ügyfél által kiválasztott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt ún. zöld eszközalapokba fekteti. Az ügyfél biztosítási termékektől függően különböző eszközalapok kombinációját választhatja és ezeket módosíthatja. Az egyes zöld eszközalapok a befektetési politikájuknak megfelelő befektetési eszközökből (például kötvényekből, részvényekből, befektetési jegyekből) állnak, melyeket a biztosító befektetési céllal kezel. Az eszközalapok befektetési egységekre oszlanak, az ügyfelek egyéni részesedését az egyes eszközalapok által megtestesített vagyonból befektetési egységekben tartják számon. Az egyes szerződések a hozzájuk tartozó befektetési egységek árfolyamának változásán keresztül részesülnek a befektetési eredményből. Bővebben a befektetési egységekhez kötött életbiztosításról, mint pénzügyi termékekről itt tájékozódhat: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/biztositasok/eletbiztositasok/befektetesi-egyseghez-kotott-eletbiztositas Továbbá: https://mabisz.hu/wp-content/uploads/2018/09/UL_1x1.pdf

Zöld önkéntes nyugdíjpénztár
A zöld önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás elsődleges célja a nyugdíjas évek anyagi biztonsága és az életszínvonal emelése, amely pénzügyi termék esetében szintén lehetőség van arra, hogy megtakarításunkkal hozzájáruljunk a környezeti és klímacélokhoz. A nyugdíjpénztári tag dönt arról, hogy korábbi megtakarítása, illetve későbbi befizetései milyen nyugdíjpénztári portfólióba kerüljenek. Az egyes portfóliókban szereplő befektetési eszközöket szintén kezelhetik fenntarthatósági tényezők figyelembevétele mellett, így megtakarításunk hozzájárulhat akár egy élhetőbb bolygó megteremtéséhez is. Bővebben az önkéntes nyugdíjpénztárakról, mint pénzügyi termékekről itt tájékozódhat: https://www.penztar-szovetseg.hu/nyugdijpenztarakrol/

Fontos megjegyezni, hogy a „zöld” jelző egy gyűjtőfogalom, továbbá egy igen tág univerzumot fed le, melyben a környezeti fenntarthatóság több árnyalata jelenik meg. Az egyes megközelítésektől függően tehát megkülönböztethetünk többek között úgynevezett ESG, SDG, zöld, klíma, fenntartható, társadalmi, tematikus, illetve hatásbefektetéseket . A felsorolt befektetések igen eltérő hatással rendelkezhetnek a fenntarthatósági célok hozzájárulásában.
Az ESG és a fenntartható befektetések jelentésére, azok közötti különbségre és kapcsolódó fogalmakra az alábbi kérdések adnak bővebb magyarázatot.

A Zöld Pénzügyi Termékkereső útmutatója ide kattintva érhető el.

Mit jelent az SFDR rövidítés?

Mozaikszó, amely a Sustainable Finance Disclosures Regulation (magyarul: Fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendelet) rövidítéséből áll össze, vagyis Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről. A rendelet szerint, a piaci szereplőknek a pénzügyi termékeikhez kapcsolódóan közzé kell tenniük a fenntarthatósági információkat is.
A rendelet továbbá elvárja a pénzügyi piaci szereplők és a pénzügyi tanácsadók által a fenntarthatósági kockázatoknak a folyamataikba való beépítését és e folyamataik során a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembevételét. A rendelet célja mindezekkel, hogy átláthatóbbak, megkülönböztethetőek legyenek a befektetők számára az ESG-jellegű és fenntarthatóságot elősegítő pénzügyi termékek, mint például: a zöld befektetési alapok, életbiztosításokhoz köthető befektetési egységek, önkéntes nyugdíjpénztárak.

Mit tekinthetünk fenntartható befektetésnek?

A fenntartható befektetés az EU SFDR rendelete szerint lehet:

 • „valamely környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés” (pl.: megújuló energia, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére, vagy a biológiai sokféleségre vonatkozó tevékenységek),
  vagy
 • „valamely társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés” (pl.: egyenlőtlenség elleni küzdelemhez hozzájáruló befektetések, a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe, a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések”) is.

Mindemellett a fenntartható befektetéseknek teljesíteniük kell további kritériumokat, azaz a befektetések nem járhatnak a rendeletben (fenti két pontban) felsorolt célkitűzés egyikére tekintve sem jelentős káros hatással, illetve a befektetést befogadó vállalatoknak helyes vállalatirányítási gyakorlatokat kell követniük.

Mit jelent az ESG?

Az ESG - az environmental, social, governance szavak kezdőbetűiből képzett mozaikszó. Az angol kifejezés magyarul: felelős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok figyelembevételét jelenti. Ezek a szempontok bővebben lehetnek például: üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke, energiahatékonyság, hulladékkezelés, tiszta energia; emberi jogok figyelembevétele, nemi, faji, vallási, identitási diszkrimináció elleni küzdelem, társadalmi szerepvállalás, emberi kizsákmányolás, gyerekmunka elleni küzdelem, kiberbiztonság; szervezeti struktúra, üzleti etika, átláthatóság, korrupció elleni küzdelem. Tehát az ESG-befektetések ezeket a szempontokat is érvényesítik a befektetések kiválasztásakor .

Mit jelent az SDG?

Az SDG a sustainable development goals kifejezés kezdőbetűiből képzett mozaikszó. Az angol kifejezések magyarul: fenntartható fejlődési célok. A fenntartható fejlődés az Európai Unióról szóló szerződés egyik alapelve, egyben az EU bel- és külpolitikájának kiemelt célkitűzése. Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrendje 17 fenntartható fejlődési célt tűzött ki, melyek minden országot – szegény, gazdag és közepes jövedelmű – cselekvésre hívnak fel a jólét előmozdítása és a bolygó védelme érdekében. A célok azon felismerésre alapulnak, hogy a szegénység felszámolásához olyan stratégiákra van szükség, amelyek elősegítik a gazdasági növekedést, mindemellett az oktatáshoz, az egészséghez, a szociális védelemhez és a munkalehetőségekhez hasonló számos társadalmi problémával foglalkoznak úgy, hogy fellépnek a klímaváltozás ellen és előmozdítják a környezetvédelmet. A 193 ország által 2015-ben egyhangúlag elfogadott 17 cél meghatározza a fejlődés új egyetemes irányát, a célok és a célokhoz kapcsolódó mutatók pedig lehetővé teszik, hogy mérjük az előrehaladást.

Mi a különbség a környezeti/társadalmi jellemzőket előmozdító és a fenntartható és nem fenntartható eszközökbe történő allokáció között?

Az SFDR rendeletnek megfelelően az európai befektetési alapok három kategóriába eshetnek:

 • hagyományos befektetési alapok, melyek nem rendelkeznek fenntarthatósági céllal,
 • ESG befektetési alapok, melynek célja a környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítása („világoszöld”)
 • fenntartható befektetési alapok, melyek társadalmi vagy környezeti célkitűzéshez járulnak hozzá fenntartható eszközök révén („sötétzöld”).

Utóbbi két kategória között a legfontosabb különbség, hogy az ESG jellegű alapok – bár rendelkezhetnek fenntartható befektetéssel – alapvetően a kibocsátó vállalatok felelős működését ösztönzik (pl.: gyártósor energiahatékonyságának javítása, munkavállalói bánásmód javítása) azáltal, hogy összemérik a szervezetek környezetre és társadalomra gyakorolt hatását. Így végső soron közvetetten segítik a környezeti és társadalmi célok elérését, a fenntartható alapok pedig fenntartható befektetések révén (pl.: naperőmű-beruházás, körforgásos gazdálkodás) közvetlenebb módon járulnak hozzá például a klímaváltozás mérsékléséhez.

Mit tekintünk fenntarthatósági kockázatnak?

Olyan környezeti, társadalmi vagy vállalatirányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére. Minél több befektetés esetében veszik figyelembe a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tényezőket, illetve minél több befektetés valósít meg valódi fenntartható befektetést, annál kevésbé lesz negatív hatással a befektetés értékére a fenntarthatósági kockázat.

Greenwashing

A pénzügyi szektorban például a fenntarthatónak mondott befektetési termékek kapcsán merülhet fel a fogalom. Lényege: a környezeti előnyök túlzott kidomborítása, zöld imázs kialakítása, érdemi lépések vagy alátámasztás nélkül.
Gyakori esetei:

 • megtévesztő elnevezések (pl.: pénzügyi termék nevében használt zöld jelzők, miközben a termék maga nem zöld),
 • szelektív közzétételek (pl.: különböző termékek, szolgáltatások, üzemek, stb. üvegházgáz-kibocsátás ismertetése viszonyítási év nélkül),
 • üres „zöld” állítások és üzletpolitikák (pl.: túlzott célkitűzések felállítása, érdemi tevékenységek, mérföldkövek kitűzése nélkül),
 • kétes tanúsítványok és címkék (pl.: önkéntes címke használata, harmadik fél által nem megerősített címkék használata),
 • félrevezető (vizuális) kommunikáció (pl.: egy energetikai vállalat szélmalmokkal díszíti webhelyét, miközben valójában az általa megtermelt energia 80%-a földgáz alapú),
 • releváns összehasonlítások, küszöbértékek és mögöttes feltételezések hiánya (pl.: különböző évhez viszonyított üvegházgáz-kibocsátási adatok összehasonlítása eltérő mértékegységgel).

Fő probléma, hogy a greenwashing tevékenységek megtéveszthetik a fogyasztókat, illetve alááshatják a bizalmat a valóban zöld pénzügyi termékekkel szemben. Minden esetben felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy részletesen tanulmányozzák a befektetési termékek fenntarthatósági jellemzőit!

Taxonómia rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról, mely szigorú kritériumokat állapít meg annak eldöntésére, hogy egy gazdasági tevékenység környezeti szempontból fenntarthatónak minősül-e, annak megállapítása céljából, hogy egy befektetés környezeti szempontból milyen mértékben fenntartható . Valamely befektetés környezeti szempontból fenntartható mértékének megállapítása céljából egy gazdasági tevékenység környezeti szempontból akkor minősül fenntarthatónak, ha lényegesen hozzájárul egy vagy több környezeti célkitűzéshez, miközben nem sérti jelentősen a többi környezeti célkitűzést; a gazdasági tevékenységet a rendeletben megállapított minimális biztosítékokkal összhangban végzik és a gazdasági tevékenység megfelel a rendelet által megszabott úgynevezett technikai vizsgálati kritériumoknak. A környezeti célkitűzések az alábbiak: az éghajlatváltozás mérséklése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme, a körforgásos gazdaságra való átállás, a szennyezés megelőzése és csökkentése, a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása.
A pénzügyi piaci szereplőknek a terméktájékoztatókban meg kell adniuk, hogy amennyiben rendelkeznek fenntartható befektetéssel, úgy ismertetniük kell a Taxonómia rendelet szerinti környezetileg fenntartható befektetések minimális arányát, míg az éves jelentésben ismertetniük kell az erre vonatkozó tényleges arányokat is.

Karbonlábnyom

A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy ember életmódja (pl.: közlekedési, étkezési, vásárlási szokásai), egy cég tevékenysége (pl.: gyártási technológiája) vagy egy termék életciklusa nyomán mennyi üvegházhatású gáz kerül közvetetten és közvetlenül a levegőbe. A karbonlábnyom az ökológiai lábnyom része, jelentős részét teszi ki annak.
Az ökológiai lábnyom az emberi tevékenység természeti erőforrások iránti igényének lenyomata. Minden emberi tevékenységnek van területigénye – ami lehet szárazföldi és tengeri egyaránt –, ezen területek összességét nevezzük ökológiai lábnyomnak. Értelmezhető egyes emberekre, csoportokra, régiókra, országokra vagy vállalkozásokra egyaránt.

Mit takar a Párizsi Megállapodás?

Az éghajlatváltozás olyan globális fenyegetést jelent, amely ellen a világ összes országának egymással együttműködve kell küzdenie. A világ vezetői 2015-ben ambiciózus új célokat fogadtak el az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén. Ez a "Párizsi Megállapodás", amely a globális felmelegedés korlátozására irányuló cselekvési tervet tartalmazza. Ennek legfontosabb kikötése, hogy az iparosodás előtti mértékhez képest 1,5 Celsius-fokban, de maximum 2 Celsius-fokban határozza meg a globális átlaghőmérséklet-emelkedést. Az EU összes tagállama megerősítette a megállapodást.

Zöld vállalati és államkötvények

A zöld kötvények a hagyományos kötvényektől elsősorban annyiban különböznek, hogy kimondottan olyan beruházásokat finanszíroznak belőle, amelyeknek van valamilyen közvetlen vagy közvetett környezet- vagy klímavédelmi előnye. A zöld kötvényekre vonatkozó nemzetközi sztenderdek alapján a zöld kötvényekből származó források kizárólag a sztenderdek kritériumrendszerének megfelelő, új vagy meglévő zöld projektek részbeni vagy teljes finanszírozására vagy refinanszírozására használhatók fel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a zöld kötvény források felhasználhatósága korlátozott, és az adott sztenderdekben meghatározott fenntarthatósági célokra fordítható.

Mit takar a biztosítói és a pénztári TKM?

Biztosítói TKM: A hazai piacon 2010 óta alkalmazott Teljes Költségmutató (TKM) segítségével átláthatóvá és összehasonlíthatóvá válnak a megtakarítással kombinált életbiztosítások költségei. A magyar biztosítói piacon megfigyelhetők az eszközalapokhoz tartozó, eltérő vagyonkezelési költségek, amelyek a TKM-be épülve csökkentik az eszközalapok hozamait. A költségek tartalmazzák – többek között – a termékbe beépített kockázatok ellenértékét is. A TKM mutató tehát egy, az ügyfelek érdekeit szolgáló, egyszerű mutató, amely egyetlen szám segítségével fejezi ki az adott biztosítás költségeit. A TKM-ről további információt a Magyar Biztosítók Szövetsége honlapján talál: https://mabisz.hu/tkm/, valamint https://mabisz.hu/wp-content/uploads/2018/09/TKM_QA.pdf

A Zöld Pénzügyi Termékkeresőben kereshető érték az eszközalap TKM sávjának számtani átlaga, mivel az eszközalap TKM értékei biztosítási termékenként és futamidőnként változhatnak.

Nyugdíjpénztári TKM: Az önkéntes nyugdíjpénztárak által a kínálatában elérhető megtakarítási jellegű nyugdíjpénztári termékek szintén rendelkeznek teljes költségmutatóval (TKM). Az önkéntes nyugdíjpénztári termékek esetében a költségek levonását követően az ügyfél megtakarításai a pénztár által kialakított befektetési politika szerint kerülnek befektetésre. A pénztárak jelentős részénél az ügyfélnek lehetősége van több eltérő befektetési politikával rendelkező portfólió közül választani. A Magyar Nemzeti Bank TKM kereső weboldalán lehetősége nyílik megtakarítási jellegű életbiztosítási és önkéntes nyugdíjpénztárak költségeinek összehasonlítására: https://tkm.mnb.hu/

Mit jelent a jövőbeli becsült hozamráta?

A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében megmutatja, hogy különböző teljesítmény-forgatókönyvek esetén a költségek levonásával, mekkora összeget kaphatunk vissza a biztosítás ajánlott tartási idejének lejártával. Az elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye és biztosítási termékenként változhat. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.

A Zöld Pénzügyi Termékkeresőben a mérsékelt forgatókönyvre vonatkozó becsült éves átlagos hozamráta sáv számtani átlaga található, a hozam adatokat múltbeli adatok alapján becsülik.